post

Компанията стартира партньорство с РУО-София и обявява ученически конкурс с годишна стипендия

 

По случай 20-годишнината си карго-партнер стартира съвместна програма със столичното Регионално управление на образованието – София-град (РУО-София град) – конкурс, който цели да мотивира и подкрепи развитието на учениците още по време на средното образование и да покаже ползите от успешното партньорство между образованието и бизнеса. Конкурсът е отворен за всички ученици на територията на град София от 8-и до 12-и клас. След включването на карго-партнер като работодател в дуалната образователна система през 2021 година този конкурс още веднъж утвърждава силната обществена ангажираност на компанията. От карго-партнер вярват, че съвместните проекти с образователните институции ще подготвят и мотивират допълнително българските младежи за бъдещия им професионален път. 

Тази година международният логистичен доставчик празнува 40 години от основаването си в Австрия и също така кръгли годишнини в редица държави в Източна Европа. България е сред тях и при нас карго-партнер празнува 20 години на пазара на логистични услуги в страната. Компанията отбеляза годишнината си със специално събитие за своите клиенти в логистичната си база в София. „Събитието ни дава възможност да благодарим на клиентите ни за тяхната лоялност и подкрепа и да си припомним заедно важните събития в историята на карго-партнер в България“, споделя Димчо Димчев, управител.

Специално за повода Щефан Краутер, основател и главен изпълнителен директор на карго-партнер, заяви във встъпителната си реч:

„След като позиционирахме нашата централа в близост до летището във Виена през 1983 г., ние започнахме разширяване и към други летища в Централна и Източна Европа, включително България. Преди точно две десетилетия осъзнахме стратегическото географско значение на България. Летище София играе ключова роля за дистрибуцията в паневропейския район. Добрата локация в съчетание с икономическия потенциал на България и висококвалифицираната работна сила доведе до забележителни резултати. Днес, изправени пред предизвикателства на дигитализацията и глобализацията, ние оставаме ангажирани с насърчаването на растежа, иновациите и сътрудничеството в динамичния логистичен сектор на Източна Европа.“

 

Търговският съветник към посолството на Австрия г-н Филип Купфер също представи компанията. 

Kарго-партнер е един от ключовите австрийски инвеститори в България. Дългогодишното и успешно бизнес присъствие в България създава добавена стойност за икономиката. Осигурявайки стабилни и устойчиви работни места, карго-партнер е положителна константа на пазара на труда и техните стажантски и дуални програми за обучение допринасят за развитието на бъдещата млада работна сила в България”.

Компанията стартира с въздушни превози през 2003 г.

Kарго-партнер в България е основана само с петима служители през октомври 2003 г. с основен фокус върху въздушните пратки. През 2007 г. компанията представя своята услуга за транспорт на живи животни, а през 2009 г. започва да предлага специфични решения с чартърни полети сред първите на пазара. През 2013 г. компанията стартира своята Emergency услуга с работно време 24/7 и време за предоставяне на транспортно решение от максимум 29 минути. Осъществяват се често пратки с куриер на борда. Днес, според статистиката на авиолиниите, карго-партнер е най-големият въздушен товародател. Екипът наброява 140 служители и предлага пълна гама от въздушни, морски, сухопътни транспортни и складови решения.

Навлизане в складовата логистика през 2018 г.

Разрастването на компанията налага увеличаване на екипа, обособяване на нови офиси във Варна (2014 г.) и Пловдив (2017 г.), а 2018 година става знакова за компанията с изграждането на собствен логистичен център с капацитет 22 000 палетни места. iLogistics Center в София е сертифициран по TAPA-A, ISO 9001, 22000 и HACCP и предлага експертни складови решения за хранителни стоки, промишлено оборудване, високотехнологични стоки, електроника и товари с висока стойност. Обособени са зони с различни температурни диапазони от + 10С до + 25С. В допълнение складът има специална зона за e-commerce операции.

Силен фокус върху устойчивостта на околната среда

През последните години карго-партнер увеличава фокуса си върху намаляването на въглеродните емисии и предлагането на екологични транспортни алтернативи. Като част от тази стратегия дружеството в България работи с компанията Greenpoint за доставките в района на София. По този начин за изминалата 2022 година са спестени близо 2 тона вредни емисии благодарение на изцяло електрическите бусове. В съответствие с корпоративните цели близо една четвърт от потреблението на електроенергия в България през 2024 г. ще бъде покрито от възобновяема енергия, част от която ще бъде осигурена от фотоволтаични панели на покрива на собствения ѝ iLogistics Center в София. 

Годишнини на карго-партнер в цяла Източна Европа

По-рано тази година екипите на карго-партнер в Словакия и Чехия отбелязаха своите 30-годишнини, а в Турция беше открит нов логистичен център по случай петата годишнина на компанията в страната. Предстои още един празник – в Босна и Херцеговина, където компанията отбелязва 15 години успешно развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *