post

Тежкотоварни

Факт за почти всеки бизнес, занимаващ се с превози и управление на автопарк е, че злоупотребите със служебното гориво са широко разпространени и често се превръщат в обичайна практика при някои служители и хроничен проблем за компанията. Един недобросъвестен служител бързо ще разкрие пропуските в сигурноста и възможностите за лично облагодетелстване. Независимо от мотива или метода злоупотребата със служебни средства е кражба и трябва да алармира мениджмънта на компаниятта за сериозни проблеми с нейните служители. Да се засекат такъв род злоупотреби понякога може да бъде сериозно предизвикателство пред управителя на автопарка или отговорният служител. Ето някои от най-разпростарените методи за кражба на гориво от служебни автомобили:

  1. Източване на гориво, директно от резервоара

Безспорно това е сред най-популярните методи, който се практикува от шофьори на тежкотоварни автомобили. Когато разходната норма на автомобила е надценена или когато контрола на разхода на гориво във фирмата е занижен, на шофьора се дава възможност да злоупотребява, независимо от това дали е платен високо или не. Източването на гориво директно от резервоара на автомобила става с маркуч, а източеното количество отива в туба, която в последствие се използва за лична употреба или се продава на по-ниска цена. При автомобили с големи резервоари от по няколко стотин литра, подобни кражби трудно се забеляват, особено ако се правят на малки порции от по 20-30 л.

  1. Източване на „обратната“ нафта

Присвояването на „обратната“ нафта е един също често срещан метод за ощетяване на фирмите, който се прилага от недобросъвестни служители. Знаем, че при дизеловите МПС, неизползваното от двигателя гориво би следвало да се върне обратно в резервоара. Използвайки маркуча за обратната нафта обаче, шофьорът изсипва излишното съдържание в туба, а количество се използва за лична употреба или се препродава на занижена цена.

  1. Зареждане на гориво в туба

Понякога, шофоьорите на тежкотоварни автомобили зареждат гориво, директно в туба или в личен автомобил. В последствие, разходът се представя като фирмен, а зареденото количество се използва за лични цели или се препродава.

  1. Измами с помощта на служител на бензиностанция

Не е изключено ваш шофьор да инициира порочна практика със служител на определена бензиностанция. Ето примерен сценарий на това, което може да се случи в резултат: Представя ви се разход за зареждане на 200 л гориво, а всъщност постъпилото количество е едва наполовина. Парите за разликата между отчетеното и действително зареденото гориво се поделят между вашия шофьор и служителя на бензиностанцията.

  1. Кражби на гориво от трети лица

Кражби на гориво могат да се извършват не само от ваши служители, но и от трети страни. Това става или чрез директно източване на резервоара, докато превозното средство престоява на определно място през нощта, или чрез злоумишлени действия на служители на определени бензиностанции. Често схемите са добре синхронизирани и отработени до рутина от някои служители.

Лекотоварни

Факт за почти всеки бизнес, занимаващ се с превози и управление на автопарк е, че злоупотребите със служебното гориво са широко разпространени и често се превръщат в обичайна практика при някои служители и хроничен проблем за компанията. Един недобросъвестен служител бързо ще разкрие пропуските в сигурноста и възможностите за лично облагодетелстване.

Независимо от мотива или метода злоупотребата със служебни средства е кражба и трябва да алармира мениджмънта на компаниятта за сериозни проблеми с нейните служители. Да се засекат такъв род злоупотреби понякога може да бъде сериозно предизвикателство пред управителя на автопарка или отговорният служител. Ето някои от най-разпростарените методи за кражба на гориво от служебни автомобили:

  1. Злоупотреби със служебни карти за гориво

Все повече фирми използват фирмени карти за гориво на вериги бензиностанции като OMV, Петрол, Shell и т.н. Често срещан проблем е да се зареждат лични автомобили с подобни карти, независимо, че служителите на бензиностанциите би трябвало да правят проверка за съвпадение на регистрационния номер на автомобила, зареждащ гориво и регистрационния номер, изписан върху картата за гориво.

  1. Използване на служебния автомобил за лични нужди

Много често, злоупотребите с гориво са свързани не директно с кражбата му, а с използването на служебния автомобил за лични цели. Ежедневна практика е някои служители да си вършат лични дела по време на работа, с което ви ощетяват не само с горивото, но и с ценно работно време.

  1. Агресивен стил на шофиране

Стилът на шофиране определя около 15-20% от разхода на гориво на един автомобил. Агресивният стил на шофиране на вашите служители, изразяващ се в шофиране на високи обороти, рязко натискане на спирачки, бързо ускорение и т.н., води не само до увеличаване на разходите ви за гориво, но и до увеличаване на фирмените разходи за поддръжка и ремонт на автопарка. По притеснителен обаче остава факта, че агресивният начин на шофиране води до увеличаване на риска от ПТП на пътя, с което се застрашава живота не само на вашия служител, но и на други участници в пътното движение. Това изисква налагане на сторги правила и процедури за използване на служебните автомобили, в комбинация с административни наказания за нарушителите.

  1. Деклариране на некоректна разходна норма

Това е един лесен начин за индиректна кражба на гориво, възможен във фирмите, които прилагат ръчно отчитане на покупките и разхода на гориво, и имат утвърдени разходни норми за гориво. Ако например одобрената разходна норма на гориво в дадена компания е 10 л. на 100 км., а автомобилът реално изразходва 6-7 л./100 км, служителят лесно може да присвоява излишъка и да го ползва за лична употреба.

  1. Манипулиране на километража

По-опитните шофьори могат да прибегнат до манипулиране на километража на автомобила, симулирайки по-голям или по-малък пробег. В първият случай, към автомобила се свързва устройство, което генерира импулси и така отчита повече пробег. В последствие, излишното гориво може да бъде източено или заредено в личен автомобил, а разхода да бъде представен като фирмен. Във втория случай, в близост до километража се поставя голям магнит, който спира временно работата му. Неотчетеният пробег се използва за лични нужди. Често схемите са добре синхронизирани и отработени до рутина от някои служители.

Понякога е почти невъзможно да бъдат установени без помощта на специализирани устройства и софтуери.

Източник: www.viasattech.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *