post

Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари до 31 декември 2016 г, научаваме от РИОСВ- Пловдив. Тя съответства на т.нар. Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) и представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията.

До края на годината ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП на всички бензиностанции трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013.

Освен това при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *