post

Осигурихме общо 560 милиона лева за жп проекти по Механизма за свързана Европа. Това стана ясно по време на посещението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски в Брюксел. Той посочи, че с тези средства общата сума за железопътна инфраструктура от ОПТТИ и МСЕ до 2022 г. ще достигне 2 милиарда лева с националното съфинансиране.

В Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към ЕК министър Ивайло Московски днес подписа договор за финансиране на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“. Документът беше парафиран и от председателя на УС на НК „Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев и директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи Дирк Бекер. Общата стойност на проекта е около 350 млн. лева, от които приблизително 300 млн. лева са осигурени от Механизма за свързана Европа.

Министър Ивайло Московски посочи, че проектът за рехабилитация на железопътната отсечка Костенец – Септември е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. По думите му, направлението е част от приоритетния коридор, свързващ сръбска граница с пристанище Бургас, а също така и с гръцка и турска граници.

„Ресурсът, с който България разполага до 2020 г. по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за пътна и железопътна инфраструктура е приблизително 2,6 млрд. лева. За нас е ясно, че с тази сума няма да можем да изградим всички направления от основната TEN-T мрежа. Затова усилията ни са насочени към намиране на други финансови инструменти за изграждане на стратегическата инфраструктура“, заяви министър Московски.

Страната ни вече има 6 одобрени транспортни проекта по Механизма за свързана Европа на обща стойност от около 570 млн. лева, каза още той и допълни, че преди дни е започнало изпълнението на първия железопътен проект, финансиран от Механизма. Министърът посочи, че в момента успешно се изпълнява също и проект за подобряване на корабоплаването по река Дунав, който е съвместен с още пет дунавски държави.

Ивайло Московски обяви, че свободният ресурс, за който в момента се подготвят проектни предложения е приблизително 210 млн. лева. НК „Железопътна инфраструктура“ планира да кандидатства с два проекта – развитие на жп възел Пловдив и модернизация на жп участък Волуяк – Драгоман. Общата им стойност е над разполагаемия ресурс, с цел да се гарантира пълно използване на наличните средства. Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента подготвя проект за модернизация на автомагистрала Калотина – София, като до крайния срок през февруари 2017 г., проектите ще бъдат подадени за одобрение“, каза Ивайло Московски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *