post

Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз ще сертифицира наши експерти в областта на разследване на произшествия в железопътния транспорт. В периода 17-20 октомври в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се проведе обучение и сертификация на експерти от България, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция.

Лектори на обучението са експерти от Агенцията за железопътен транспорт към Европейския съюз, които сертифицират всички разследващи органи в цяла Европа. Българските експерти ще получат безвъзмездната сертификация благодарение на добрите взаимоотношения и съвместната работата между Агенцията и Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *