post

Българските държавни железници, основани през 1888 г., са сред най-старите железопътни мрежи в Европа. Те предоставят пътнически и товарни услуги, покриват над 6  200 километра и свързват най-различни географски райони – от заснежените балкански планини до слънчевия черноморски бряг, от оживената столица София до културното средище Пловдив, както и от Сърбия до средиземноморска Гърция, пише economy.bg.

Държавно Предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ (НКЖИ), която отговаря за безпроблемната работа и поддръжка на железопътната инфраструктура и необходимата електроенергия, срещаше трудности по отношение на качеството на енергията в цялата мрежа.

Големите разнородни и динамично изменящи се енергийни товари са характерни за електрическата контактна мрежа на железопътния транспорт. Поради силната нервномерност на товарите, тяговата захранваща енергийна система има силно изразена реактивна генерация, което води до нисък фактор на мощността, оказващ влияние върху качеството на електроенергията. Влошаването на качеството на електроенергията вреди не само на тяговата захранваща система, но също така може да окаже влияние и да се разпространи и в преносната мрежа високо напрежение, и дори да причини нарушения при други потребители. Това е в несъответствие с регулативните стандарти на мрежата и води до финансови санкции.

“Качеството на енергията е ключов фактор за подобряване надеждността на енергийната мрежа и подпомага за оптимизирането на оперативните разходи и осигуряването на съответствие с регулативните стандарти. То също така повишава енергийната ефективност, като по този начин води до по-ниски въглеродни емисии, минимизирайки влиянието върху околната среда,” споделя Джандоменико Ривети, ръководител направление „Продукти високо напрежение” в АББ, част от бизнес направление „Енергийни мрежи” на концерна.

Ефективно и рентабилно техническо решение

НКЖИ прие иновативната разработка на АББ България за справяне с проблемите, свързани с реактивната мощност и предизвикателствата с поддържане на високо качество на електроенергията. След проучване АББ България разработи оригинално решение за система за автоматично пълно компенсиране на реактивната енергия в реално време и поддържане на зададен фактор на мощността в тяговите подстанции и контактната захранваща система. Бяха монтирани и въведени в експлоатация тиристорно регулируеми системи за пълно компенсиране на реактивна енергия в реално време, разработени от АББ.

Технологията PQC-STATCON осигурява поддържане на зададен фактор на мощността и регулиране на реактивната енергия в електрозахранващите системи и мрежи. Чрез монтирането на тази технология в различни възли на електроенергийната система, ДП „НКЖИ“ получава не само подобрено качество на енергията и съответствие със стандартите за качество на електроенергия, но и се постига намаляване на загубите от пренос и разпределение. Допълнителни предимства са точна и прецизна компенсация без необходимостта от ръчна намеса, стабилност на напрежението и избягването на санкции, свързани с консумирането и генерирането на реактивна енергия.

PQC-STATCON и оборудването за мониторинг на качеството на енергия, вече монтирани в пет тягови подстанции на ДП „НКЖИ“ в България, ще помогне за поддържането високо качество на електроенергията в мрежа, както и за избягване на значителни финансови санкции, свързани с консумацията и генерирането на реактивна енергия. Това предоставя и допълнителни предимства, свързани с понижени загуби от пренос и разпределение, повишената надеждност на електрозахранването и достъпност до електроснабдителната мрежа, подобрена енергийна ефективност и по-ниски разходи за поддръжка.”

Компенсаторът на реактивна енергия PQC-STATCON е едно устройство от продуктовата гама, решения на АББ, които могат значително да спомогнат за подобряването на качеството на енергията. Като световен лидер в технологиите за електроенергетика и автоматизация, АББ предлага широка гама решения, като кондензаторни батерии, филтри за хармоници, статични компенсатори (VAR) и системи за повишаване на преносната способност на електропреносни линии (FACTS), решения за съхранение на електроенергия (батерии и кондензатори), като и софтуерни продукти за автоматично управление на параметрите на качеството на електроенергията, които поддържат високо качеството на енергията в мрежите високо, средно и ниско напрежение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *