post

Дунавският регион се очертава да бъде сред тези с ключово местоположение в Европа, които обединяват общи цели и приоритети за развитие. Това заяви  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова (втората отдясно на снимката) по време на конференцията „Либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА”, организирана от Българска търговско-промишлена палата /БТПП/.

Зам.-министър Николова  коментира стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион като инструмент за междурегионално развитие и Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав”.  Тя представи усилията, които полага българското правителство за изпълнение на целите и приоритетите на Дунавската стратегия, която обединява 14 държави, имащи за цел да стимулират конкурентоспособността и устойчивото развитие по територията и поречието на втората по големина река в Европа.

Деница Николова напомни, че специално за този програмен период е разработена програма „Дунав” с ресурс от над  260 млн.евро. Тя дава възможност на 14-те държави участнички в стратегията да реализират проекти за нейното изпълнение в четирите оси. Програмата се радва на голям интерес, тъй като се финансират мерки за иновативна и социална ангажираност, подобряване на средата, предприемачество, образование и др. През миналата година в рамките на първата покана за набиране на предложения са подадени общо 576 проекта. 100 от тях са преминали първата фаза на оценка, като в 66 от тях има българско участие на 104 български партньора. Очаква се до края на октомври оценяването да приключи и проектите да получат финансиране, с което ще започне реалното изпълнение на Дунавската стратегия чрез този финансов инструмент  и механизъм. „До края на годината ще бъде обявена втора покана за набиране на проектни предложения, за това сега е момента да се търсят партньорства за съвместни дейности  и генериране на проектни идеи”, информира Николова. Програмата финансира още мерки за опазване на околната среда, запазване на биоразнообразието, мерки за развитие на културата и туризма. Това е шанс за подкрепа на регионите и стимулиране на икономиката с повече приходи. Над 50 млн.евро е ресурсът за свързаност в региона, като приоритет са проекти за подобряване на навигацията, инфраструктура и др. „При структурирането на стратегията залегна идеята за изграждане на обща велоалея между всички държави по поречието на река Дунав. Това е стратегически проект, който ще търпи своята реализация с различните мерки, които можем да използваме през различни източници на финансиране”, посочи тя.

Деница Николова коментира, че Дунавската стратегия дава възможност за решаване на редица проблеми и общи предизвикателства, които обаче надхвърлят националните граници и не могат да се решат само от една държава. „Опазването на околната среда, превенцията на риска и подобряването на корабоплаването са само част от дейностите, които са обединяващи звена в стратегията, които всяка държава сама за себе си не може да преодолее”, заяви заместник-министърът и подчерта, че стратегията е стимул за мобилизиране на политики на национално и европейско ниво. В рамките на стратегията са създадени много мрежи от контакти между регионите, реализират се проекти в рамките на 4 основни стълба с 11 приоритетни области на сътрудничество – дейности за свързаността на отделните държави чрез подобряване на корабоплаването, железопътния транспорт, енергетика, туризъм, опазването на околната среда, подобряване на качеството на въздуха и водите,  конкурентоспособността, образование  и подобряване на институционалния капацитет  и сигурността в региона.

Зам.-министър Николова посочи, че за изпълнението на мерките  в приоритета за конкуретноспособсност са създадени 8 работни групи, като все по-видимо е участието на бизнеса в тях. „В настоящия период, стимулираме генерирането на идеи и подкрепата на онези проекти, които ще окажат най-голям ефект за развитието на регионите в различните държави. Бизнесът е добре дошъл да се включи в работните групи, защото  именно той е катализатор за развитие на икономическата активност”, призова заместник-министърът. „Общото ни послание, което имаме, общата цел и визия в реализацията на стратегията е да развием река Дунав, а поречието й да се превърне в икономически и екологичен гръбнак на ЕС, което обаче не може да стане с усилията само на една държава и без участието на бизнеса  и местните общности”, каза още тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *