post
  • Продължаваме инвестицията по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ в пътища и през този програмен период. С 25 млн. лв. от нея, в рамките на най-големия проект в това направление, пътят Пловдив – Асеновград ще бъде реконструиран в четирилентов, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя допълни, че ако няма обжалване, изпълнител може да бъде избран през месец октомври т.г. и реализацията на проекта да започне максимално бързо.
    Освен тези средства, по линия на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ има осигурено финансиране, благодарение на което в момента пътят Асеновград – Смолян се рехабилитира. Осигурени са допълнителни средства, с които се работи по тунелите и полутунелите, правят се обрушвания на скатовете на всички критични места, за да бъдат предотвратени свличанията, информира министърът. Тя обърна внимание, че трасето осигурява единствения достъп до Смолян и региона и предвид важността му е осигурен този допълнителен ресурс за инвестиции в общ размер на над 20 млн. лв., особено в района на Бачково, които са доказано необходими. Очаква се дейностите да бъдат завършени до края на този строителен сезон, преди зимния период.
    След тази инвестиция, съгласно гаранционните срокове, изпълнителят ще поддържа трасето за период от 5 години. Той ще трябва да коригира и да изпълнява допълващи мерки за сериозните свлачища, които са в този район, информира Лиляна Павлова и допълни, че предвид структурата на скалата те са нормални и естествени.
    Регионалният министър съобщи, че се прави прединвестиционно проучване и е възложено в дългосрочен аспект да се проучи какви са възможностите за трета лента и уширяване на пътя в бъдеще. Към момента за нас е важно да довършим започнатите дейности, така че да направим пътя максимално безопасен, за да не се налага да го затваряме често, подчерта тя.
    По линия на оперативната програма в Южен централен район ще бъде финансирана рехабилитацията и на трасетата Чирпан – Симеоновград, Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим, Кърджали – Мост – Манастир и Полски градец – Тополовград, информира още Лиляна Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *