post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски предложи въвеждане на професията „Приложен програмист“ за ученици от 9-ти до 12-ти клас. С това той изрази подкрепата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на проекта на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за качествена учебна програма, която да допринесе за справяне с острия недостиг на кадри в софтуерната индустрия.

Министър Московски подписа писмо до Националната Агенция за професионално образование и обучение, за вписване на новата професия и за разработване на държавен образователен стандарт за нея.

Инициативата на БАСКОМ предвижда квалификацията, както и финансирането на обучителните центрове и учителите, да се осигурява от Министерството на образованието и науката, а учебното съдържание – от асоциацията. Първите курсисти могат да се реализират като младши/приложни програмисти през 2018/2019 г., а до 2020 г. учениците, включени в обучение за квалификация „Приложен програмист“ ще достигнат 6000 на година.

Дисциплината ще бъде преподавана в големите градове в страната. Учениците ще могат да продължат с висшето си образование в произволна област, като едновременно с това работят като младши програмисти с ограничено работно време. Така младите хора ще се развиват професионално и ще придобият умения за поемане на отговорности и за ефективна работа в екип.

„Мнозинството от учениците не са добре ориентирани във възможностите за професионална реализация в областите наука, технологии, инженеринг и математика“, се посочва в писмото на министър Московски до Националната агенция за професионално образование и обучение.

Под патронажа на министър Ивайло Московски, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, браншовите организации и водещи ИКТ фирми организираха на 17 май 2016 г. Ден на кариерата за ученици и студенти. В рамките на събитието, фирмите представиха своите очаквания към кандидатите за работа, както и препоръки върху какво да се фокусират младите хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *