Automotive Leather Company

Automotive Leather Company прекратява изцяло производството на кожени автомобилни тапицерии у нас

Южноафриканската компания Automotive Leather Company прекратява изцяло производството на кожени автомобилни тапицерии у нас заради влошаващите се финансови резултати през последните две години, [...]