обновяване

Над 460 км републикански пътища от II и III клас ще бъдат обновени от МРРБ със средства от ОПРР

Подобряването на състоянието на пътната мрежа чрез изграждането и поддържането на модерна и безопасна инфраструктура е приоритет на правителството. Това е една от [...]