нова

Министър Ивайло Московски предложи нова професия „Приложен програмист“ за ученици от 9-12 клас

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски предложи въвеждане на професията „Приложен програмист“ за ученици от 9-ти до 12-ти клас. С [...]