НКЖИ

НКЖИ изгради оптична кабелна мрежа в жп участъци Червен бряг – Горна Оряховица – Бяла

През 2017 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) завърши изграждането на оптична кабелна мрежа в участъците по 2-ра жп линия от Червен бряг [...]

НКЖИ отчита ръст в приходите си от инфраструктурни такси на стойност 21.8 млн. лв.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) отчита ръст в приходите си от инфраструктурни такси. За първите пет месеца на 2016 г. постъпленията от [...]

АББ реализира техническо решение за подобряване качеството на енергията в железопътните захранващи системи в България

Компенсатори на реактивна енергия от АББ, монтирани в пет тягови подстанции в България, спомагат за подобряване качеството на електроенергията в железопътната захранваща мрежа, [...]