Национално тол управление

Създава се специализирано звено „Национално тол управление“ към структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“

„Национално тол управление“ се създава като специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“. С прието от правителството постановление за изменение и допълнение на Правилника [...]