механизъм на действие

Столична община предлага цялостен механизъм от действия при различни нива на прогнозни превишения на ФПЧ10

Механизъм с разнообразни мерки, които да влизат в сила при различни прогнозни превишения на нивата на фини прахови частици в Столицата, представи пред [...]