интегриран градски транспорт

Проектът за интегриран градски транспорт в София е изпратен за нотификация в ЕК

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпрати за нотификация към Европейската [...]