интегриран градски транспорт в Столицата

МРРБ изпрати за нотификация в ЕК проекта за интегриран градски транспорт в Столицата

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати за нотификация към Европейската комисия [...]