електрически превозни средства

НДЕФ пусна нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

За пети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Набирането на проекти по схемата започва [...]