България

България и Черна гора ще си сътрудничат в сферата на международните автомобилни превози на пътници и товари

Правителството одобри проект на Спогодба между България и Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари. Това е първият документ, с [...]