Агенция „Пътна инфраструктура“

Министър Аврамова: Работим по окомплектоването на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Задачата, по която ще работим незабавно, е да окомплектоваме Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че да не се получат сътресения в [...]

Създава се специализирано звено „Национално тол управление“ към структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“

„Национално тол управление“ се създава като специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“. С прието от правителството постановление за изменение и допълнение на Правилника [...]