АББ

АББ реализира техническо решение за подобряване качеството на енергията в железопътните захранващи системи в България

Компенсатори на реактивна енергия от АББ, монтирани в пет тягови подстанции в България, спомагат за подобряване качеството на електроенергията в железопътната захранваща мрежа, [...]