post

Възобновяването на обществената поръчка за доставка на 35 електрически мотрисни влака е предстоящо събитие, което ще се случи на етапа на подаване на оферти до 11 април 2024 г. Това се случва паралелно с преговорите, които започват утре с испанската компания „Patentes Talgo SL” за доставката на 20 push-pull влака.

В същото време, министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков подписа днес решението за избор на изпълнител за доставката на 7 двуетажни влака. Тези влакове ще бъдат закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Обществената поръчка беше открита в средата на февруари, а в края на март бяха отворени офертите на участниците.

Оценката показа, че офертата на полската фирма “Stadler Polska Sp. z o.o.” отговаря на всички изисквания на възложителя. Предложената цена е 300 513 279,50 лева, а срокът за доставка на подвижния състав е 26 месеца. Предстои в законоустановените срокове да бъде подписан договорът с избрания изпълнител.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *