Диагностичният софтуер Esitronic на Bosch помага при работа с електрически и хибридни автомобили

Esitronic вече включва над 200 модела електромобили и хибриди

Нарастващият брой хибридни и електрически автомобили по пътищата поставя нови предизвикателства пред автосервизите. Работата с електромобили и хибриди изисква специализирана експертиза, а сервизните техници се нуждаят от специално обучение, за да могат да боравят със системите за високо напрежение в електрическите автомобили. Диагностичният софтуер Esitronic 2.0 Online на Bosch вече обхваща над 200 модела електромобили и хибриди, за да подпомогне сервизите, които работят с алтернативните задвижвания. Тъй като тези превозни средства вече са включени в стандартния диагностичен софтуерен пакет на Bosch, сервизът не трябва да закупува отделен абонамент за достъп до детайлните диагностични данни за електрическите и хибридни автомобили.

Безопасно изключване на системата с високо напрежение

При много дейности по електромобилите и хибридите първо трябва да се изолира и обезопаси високоволтовата система, за да се предпазят сервизните техници от потенциален токов удар. Това включва изключване на високоволтовата система от автомобила и разреждане на остатъчните капацитети. След като изключат системата, техниците трябва да се уверят, че високоволтовият кръг не може да бъде включена отново, и също така да проверят и да документират, че няма напрежение. След като тези стъпки бъдат изпълнени, е безопасно да се работи по високоволтовите компоненти или в близост до тях. В зависимост от марката и модела на автомобила процесът на изключване на напрежението, предписан от производителя, както и съответните инструкции, може да варират. Спазването на спецификациите на производителя и правилното изключване/обезопасяване на батерията са изключително важни за безопасността на сервизните техници. Ето защо в Esitronic 2.0 Online Bosch предоставя подробни инструкции за специфичния за съответния модел автомобил процес на изключване/обезопасяване на база на спецификациите и данните от производителя.

Отчитане и документиране на състоянието на високоволтовата батерия

В процеса на стареене високоволтовата батерия на електрическия или хибриден автомобил губи от капацитета си. Поради тази причина някои производители на превозни средства предоставят диагностични данни за статуса на високоволтовата батерия, наречени „здравословно състояние“ (SOH). От ъпдейт 2023/3 на софтуера новият раздел „Високоволтова батерия (SOH)“ е достъпен в лентата за навигация на диагностичния софтуер Esitronic. Ако производителят на автомобила предостави съответните данни в системата за управление на високоволтовата батерия, потребителят на Esitronic може да използва специалната тестова функция, за да прочете и отпечата информацията. Състоянието на изправност на високоволтовата батерия се показва като процент в сравнение с нова батерия. Чрез отпечатване на SOH протокола, генериран от Esitronic, сервизът може да предостави на собственика на автомобила специфичните стойности на високоволтовата батерия, инсталирана в неговия автомобил.

Аномалии в диагностиката на моделите на Tesla

В момента Esitronic включва Tesla Model S и Model X. Производителят от САЩ внесе много иновации в областта на диагностиката. В резултат на това е важно да сте запознати и да спазвате определени специални процедури, за да правите успешна диагностика на автомобилите Tesla. Например, при Model S и X спирачният педал трябва да бъде натиснат, за да постави автомобила в режим за достъп до диагностичните функции по CAN. Така сервизът може да извършва бърза и ефективна диагностика.

Линкът „Важна информация за марката“ в диагностичния софтуер Esitronic 2.0 Online обяснява тези специални функции, като предоставя на потребителя на Esitronic бърз преглед на диагностиката на автомобилите на Tesla. Други модели на Tesla, както и електрически и хибридни модели от други производители, ще бъдат добавени към диагностичния софтуер на Bosch като част от редовните ъпдейти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *