Ролята на дигитализацията в логистиката става все по-важна

Какви са световните тенденции и как достигат логистичния сектор у нас

Дигитализацията несъмнено навлиза с бързи темпове във всички отрасли на икономиката. В логистиката също се наблюдава внедряване на дигитални платформи и системи за управление на всички етапи от веригата на доставките. Тези платформи намират приложение от първоначалната поръчка към доставчика, която се изпраща електронно и до логистичната фирма, за да резервира тя навреме транспортен капацитет, през проследяването на стоките, които са в движение, и на очакваните дати на пристигането им, до управлението на складовите наличности от суровини и готови стоки. Експертите в бранша са категорични, че цифровата трансформация е необходимост, която ще доведе до оптимизиране на товарите и товарните пространства, намаляване на грешките и разходите и бързина в складовите обработки и крайните доставки. Така може да се постигне повече прозрачност и по-висока ефективност във веригата на доставките, по-висока удовлетвореност на клиентите, а също и до по-добра работна среда за заетите в сектора, което е приоритет на логистичните компании.

Нагласи на логистичния бранш към дигитализацията

Според официалните прогнози „Глобални разходи за цифрова трансформация в логистичната индустрия“ до 2027 г. ще бъдат изразходвани около 84,6 млрд. долара за цифровата трансформация на логистиката в световен мащаб. Специално проучване, проведено от Telstra Global и The Economist Intelligence, оценява доколко различните глобални икономически сектори са отворени за дигитализацията. Според него логистиката и транспортът имат индекс от 6,61 за възприемане на цифровата трансформация, което ги поставя на пето място от 11 сектора на глобалната икономика.

Тенденции

Ключовите тенденции в дигиталната трансформация на логистичната индустрия включват:

  1. Изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML);
  2. Интернет на нещата (IoT);
  3. Блокчейн;
  4. Автономни превозни средства и дронове;
  5. Големи масиви данни;

Например изкуственият интелект и машинното обучение могат да намалят риска от човешка грешка и да позволят автоматизирани складови операции. IoT може да помогне за прогнозиране и предотвратяване на транспортни закъснения и да осигури подобрена свързаност за работници и потребители чрез технологии като Bluetooth и Wi-Fi. Блокчейн технологията позволява лесен и сигурен обмен на данни за пратката, което дава възможност на клиентите да наблюдават цялото ѝ придвижване независимо от доставчика на транспорт. Автоматизираните превозни средства ще подобрят условията на работа на шофьорите, а интелигентните дронове могат да се използват за подпомагане управлението на инвентара в склада. И накрая, големите масиви данни предоставят достъп до широк набор от информация като изисквания за доставка или местоположение в реално време, за да се подобри прогнозирането и планирането по веригата на доставки.

Поглед отвътре: опитът на cargo-partner България

Повече за приоритетите на логистичните компании, заложени за 2023 г., научаваме от cargo-partner България. Компанията е основана преди 40 години, а от 20 години е в България, като тук предлага цялостна гама от транспортни услуги и складиране в модерна логистична база с 22 000 палетни места. Управителят Димчо Димчев има дългогодишен опит в логистиката и складовите процеси, които са нужни за гарантиране на висок стандарт на качество. При стандартните услуги като транспорт, складиране и комисиониране електронното проследяване се ползва отдавна. При допълнителните складови услуги, които cargo-partner предлага, като преопаковане, оценка на върнати стоки и довършително производство за пазара целта е процесите също да се интегрират в специализиран софтуер.

Все повече водещи логистични компании използват софтуер, свързан с техните контрагенти, така, че заявките и информацията за тях се подава и обработва онлайн мигновено и с минимално количество грешки. „Ние свързваме ИТ решенията си със системите на клиентите и рационализираме сътрудничеството си с тях“, споделя Димчо Димчев. „Като използваме EDI и API връзки, можем да автоматизираме процеса – от предаване на складови и транспортни поръчки и потвърждения за тях до управление на инвентара и митническо освобождаване и отчетност. С нашия съвременен софтуер за проследяване на транспортни заявки и управление на складове клиентите ни могат да следят пратките си, да менажират своите наличности и да получават отчети“, допълва той.

Развитието на системите за електронно управление на товари и складови операции има потенциал да помогне и за намаляването на отпечатъка върху околната среда. В целите на cargo-partner е заложено намаляване на вредните въглеродни емисии чрез по-ефективното ползване на транспортните ресурси при всички транспортни модалности. Чрез електронните си платформи логистичните компании могат да насърчават екологични транспортни решения и да обучават клиентите си да използват доставки с възобновяеми горива и с други екологични технологии.

От декември 2022 г. всяка клиентска оферта, издадена от cargo-partner, включва очакваната стойност на емисиите на CO₂ в отделен раздел на документа. По този начин cargo-partner значително подобрява прозрачността, повишава информираността на своите клиенти и ги подкрепя в избора на алтернативни, екологични решения.

Дигитализацията – най-прекият път към намаляване на разходите

Процесът на дигитализация е динамичен и интензивен и ще продължи да носи подобряване на качеството на логистични услуги. Според направените проучвания на пазара на тези услуги, до 2030 г. разходите по цялата верига на доставки ще продължат да спадат благодарение на цифровизацията. За правилното внедряване на новите процеси и технологии от ключово значение са и експертите в бранша, които прилагат своя опит и знания, за да подобряват онлайн процесите и дигиталните платформи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *