Българската компания euShipments.com създаде първия си фулфилмънт склад в чужбина

Проектът е в Унгария и ще направи още по-конкурентна доставката на пратки от български онлайн магазини до Унгария, Словакия, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Италия и Хърватия

 

Българската компания за цялостни фулфилмънт решения euShipments.com откри официално първия собствен фулфилмънт склад в чужбина. Той се намира в Унгария и е поредната стъпка от успешното разширяване дейността на логистичното дружество извън България. Проектът има важно значение за сегмента на онлайн търговията у нас и ще направи още по-достъпни пазарите на Централна Европа и дори някои западноевропейски страни за българските онлайн търговци. През изминалата година дружеството е обработило над 820 000 международни пратки от онлайн магазини, които достигат до всички държави в Европейския съюз и до Обединеното кралство.

Новият център ще играе роля на точка за обслужване за цяла Централна Европа и ще позволи на euShipments.com да доставя пратки още по-конкурентно до осем държави – Унгария, Словакия, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Италия и Хърватия. От компанията споделят наблюдения, че през последните години най-предпочитан е пазарът в Румъния, но напоследък все повече търговци обръщат поглед и към Унгария, което е причина за избора на тази страна.

“Първият ни фулфилмънт склад извън България вече работи. Чрез него ще оптимизираме транзитните времена, ще повишим качеството и разбира се, ще увеличим капацитета си. Целта ни е да помогнем на българските онлайн търговци да бъдат още по-конкурентни не само в региона на Централна Европа, а и в държави като Италия, Австрия и Германия” – споделя управителят на компанията Светлозар Димитров. Към момента euShipments.com обработва основно пратките на български онлайн търговци, които продават и доставят до международни пазари.

Унгарският пазар не е непозната територия за логистичната компания, която през последните три години доставя пратки от унгарски фулфилмънт склад, собственост на техен интегриран партньор. Използването на чужд склад от една страна предоставя страхотна възможност за достигане до повече пазари, но от друга налага съобразяване с чужда структура на ценообразуване, работа с чужда IT платформа, както и различни други ограничения.

Създаването на собствен фулфилмънт център позволява на българското дружество да наложи своя модел на оформяне на цените, да използва собствена софтуерна система, което увеличава скоростта за обработване на пратките и намалява риска от интеграционни грешки. Това ще позволи на euShipments.com да предложи на клиентите си интегрираните от нея куриерски компании, вместо да разчита на тези, избрани от партньор – подизпълнител. Ще бъде съкратено значително и времето за инкасиране, обработване и изплащане на наложените платежи, инкасирани както в Унгария, така и в региона. Може би най-голямото удобство за клиентите на русенската компания е мигновеният достъп до новата локация – не са необходими допълнителни интеграции или доработки, заради единната API интеграция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *