Най-често срещаните трудови злополуки

Работата може да бъде неприятно задължение или пък истинско удоволствие за всеки един от нас. Едно обаче е сигурно – тя винаги е свързана с рискове за здравето по пряк или косвен начин.

Ето кои са най-често срещаните инциденти по време на работа. Разбирайки за тях, може да  бъдете по-предпазливи и да не ви се наложи да търсите адвокат при трудова злополука.

Подхлъзване, спъване или падане

Този тип злополука възниква, когато има опасност от препъване на пода на работното пространство, което обикновено се случва в неподредена или дезорганизирана среда. По същия начин подхлъзванията обикновено се случват, когато подовете са мокри, може би без предупредителен знак, който да алармира за повишения риск.

Нараняване от тежки предмети

Боравенето с тежки предмети без подходящо обучение може да бъде рецепта за бедствие, като работниците страдат от нараняване или в някои случаи са с дългосрочни хронични проблеми с шията, гърба и гръбначния стълб.

Блъскане от движещ се обект

Това е широкообхватна категория, която обхваща всичко – от обекти, които се разхлабват от по-висока повърхност до превозни средства, стачкуващи работници или пешеходци.

Актове на насилие

Някои работни позиции изискват от служителите редовно да общуват с обществеността и с това идва опасността те да се окажат в ситуация на насилие. Тези в индустрията на дребно или някой, работещ като охранител, са само два примера за професии, при които този вид риск е най-разпространен.

Падане от високо

Падания от високо са всички случаи, при които служител трябва да работи от високи места и по този начин е изложен на риск от падане. „Височина“ в този случай често се категоризира като всичко над нивото на земята и може да доведе до сериозно нараняване, ако не се прилагат подходящите предпазни мерки.

Имайте всички тези неща и се пазете, защото няма нищо по-важно от здравето! Знайте правата си, спазвайте мерките за безопасност и всичко ще бъде наред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *