Логистичният бизнес отчита засилено търсене на складови площи и увеличен инвеститорски интерес

 

Ръстът в електронната търговия в условия на световна пандемия е силен фактор за развитие на логистичните компании, твърдят експертите на Гопет Транс

 

Засилено търсене на логистични услуги и увеличени инвестиции в нови логистични паркове и бази, отчитат от сектора на логистиката. „Ситуацията, свързана със затрудненото преминаване на границите поради ограниченията, наложени от ковид епидемията, накара много производители да се запасят с повече суровини, складирайки ги в складови бази, близо до мястото на производство, с цел неговото обезпечаване в условия на локдаун – коментира Боян Боянов, мениджър „Логистика“ в Гопет Транс. – Това увеличи търсенето на складови площи и запълни капацитета на много складове.“ За 2020 г. складът в София на Гопет Транс отбелязва ръст на оборотите от 9,3% спрямо 2019. След първото затваряне през пролетта на 2020 г., по време на което логистичният бизнес като цяло търпи загуби, от логистичната компания отчитат увеличение на обема на складираните стоки и запълване на капацитета на склада до близо 90%. Днес среднодневно складът на Гопет Транс обработва около 40 камиона (вход/изход), приемат  се и се подготвят около 180-200 заявки за над 30 постоянни 3PL клиента. Отделно през  кросдокинг терминала се извършва товарене и разтоварване на над 200 палета средно на ден.

 

„Въпреки кризата, логистичният пазар се развива и все повече се наблюдава увеличено търсене на складови площи“, коментира Боян Боянов. „Редица световни анализатори в сектора посочват тази тенденция като шанс за страната ни“, допълва той. Фактът, че България се намира на кръстопът между Европа и Азия, създава предпоставки у нас да се обособят големи транспортни и логистични зони, откъдето да се снабдява цяла Европа. „Известно е, че най-големите количества суровини идват от Китай и това е шансът ни, ако изградим транспортна връзка с азиатската държава, страната ни да се превърне в своеобразен хъб за доставки за Европа, който да доведе до икономически подем в региона“, споделя Боян Боянов. В тази посока е и един от най-новите мащабни проекти на Гопет Транс, а именно развитие на контейнерния превоз от Китай и Далечния изток.

 

Според експерта, настоящата пазарна ситуация е изключително динамична и непредвидима, а ковид кризата е довела до редица промени в нагласите на потребителите, което съответно рефлектира и върху пазара. Физическите магазини остават на заден план, а потребителите се ориентират към пазаруване през онлайн магазините. В подкрепа на тази тенденция е и фактът, че най-търсената логистична услуга в момента е „фулфилмънтът“ – управлението на процеса по обслужване на онлайн магазини. Това включва складиране на стока, приемане на заявки по различни канали (телефон, имейл, уеб платформа), обработка на заявката (консолидиране и опаковане в подходяща опаковка), изпращане на пратката с куриер по желание на клиента и управление на върнати стоки и рекламации.  „Тази комплексна услуга дава възможност на клиентите ни да обърнат повече внимание на развитието на бизнеса си и популяризирането на продуктите, които предлагат, без да се ангажират с чисто логистичните операции“, коментира Боян Боянов. Той допълва, че през последните години се наблюдава сериозно увеличение на електронната търговия, като тя обхваща все повече сектори и отрасли. В частност през 2020 г. и през настоящата вследствие на пандемията някои сектори показват голямо увеличение на продажбите – това са най-вече стоки за бита и такива от първа необходимост – хранителни стоки, здравни продукти, козметика и стоки за дома, като в същото време намалява търсенето на дрехи, мебели и техника. Извън стандартните отрасли се наблюдава също увеличение на продажбите на авточасти, електроника, осветление , електроматериали и други чрез каналите за е-търговия. „Показателен е фактът, че куриерският бизнес регистрира ръст за 2020 г. спрямо 2019-а от над 30%, а онлайн продажбите са нараснали с 40 на сто. Нашата статистика също дава ясни индикации за ръста на електронната търговия. Ние отчитаме близо 3-кратно увеличение на уеб платформите за продажби, които сме интегрирали за наши клиенти“, коментира Боян Боянов.

 

Софтуерът, с който оперира Гопет Транс, е широкоспектърно ERP решение, чиято интеграция с външните системи на клиентите е изключително ефективна. Логистичната компания поддържа специална система за експорт и импорт на данни от и към външни системи. Предлага  уеб услуги за връзка с онлайн магазини и B2B портали в реално време. Това на практика означава, че наличностите се проследяват в реално време в сайта на онлайн търговеца. „Работим в посока цялостна дигитализация на процесите в Гопет Транс, каквито са и световните тенденции. Имаме сериозен опит и ноу-хау в е-търговията и прилагаме индивидуален подход към всеки клиент. Именно опитът,натрупан през годините, ни дава увереност да консултираме клиентите си и да им даваме правилните насоки за плавен и оптимален преход към е-търговия“, уточнява Боян Боянов. ERP системата, внедрена в Гопет Транс, предлага поддръжка на тарифи, ценови оферти към клиенти и от подизпълнители, специфични заявки за поръчки за вход и изход на стоки, функционалност за инвентаризации, планиране, фактуриране и управление на финансите и други. Софтуерът позволява пълна интеграция с други продукти и многобройни възможности за интеграция с различни ИТ системи на клиентите на логистичната компания.

 

Гопет Транс е нaй-гoлямaтa ĸoмпaния пo пaзapeн дял и оборот в спедиторския и логистичен бизнес в Бългapия пpeз пocлeднитe 6 гoдини. Тя предлага широк набор от услуги – всички видове транспорт, спедиция , договорна логистика, услуги с добавена стойност, кросдокинг, складиране, стоков контрол, индивидуални ИТ решения, качествен контрол и дистрибуция.

 

Основният склад,  с който разполага Гопет транс, е клас А със конвенционална стелажна система. Той има разрешително от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за съхранение на пакетирани хранителни продукти и суровини за производство и притежава редица сертификати, сред които ISO 9001 за управление на качеството, ISO 28000 за сигурност на веригата за доставки, SQAS – оценка за устойчивост на безопасността и качеството, сертификат IFC logistica за безопасност на храните, който обхваща всички по веригата – от производители, през складове и дистрибутори до потребителите на дребно. Гопет Транс разполага и с отделен ADR склад за съхранение и манипулиране с опасни товари, както и с обучен персонал и съответните разрешителни. Обособени са и отделни складове за съхранение на промишлени стоки, едрогабаритни машини и съоръжения, а използваната техника за товаро-разтоварни дейности от последно поколение позволява обработка на колети с тегло до 5000 кг.

 

Една от главните дейности на основния склад на Гопет Транс е кросдокинг услугата. Превозваните стоки престояват за кратък период от време в склада, за да бъдат консолидирани, или биват директно претоварвани на други превозни средства, които осъществяват последващия транспорт. Услугата пести време на клиентите, носи им добавена стойност и предлага редица предимства, сред които намалени разходи за складиране. Тя е особено подходяща за производители и клиенти, търгуващи с бързооборотни стоки, за които бързите доставки са от ключово значение, предвид сроковете на годност на продуктите. Кросдокингът се осъществява в две посоки. Внос от чужбина до склад на Гопет Транс, разделяне на пратките по дестинации и дистрибутирането им в страната и износ към чужбина, при което пратките се групират и изпращат към дестинации в Европа и останали точки на света.

 

В допълнение, локацията на логистичния център и складовата база на Гопет Транс в София е изкючително атрактивна и със стратегическо позициониране. В непосредствена близост са международните пътища Е79 и Е80, както и околовръстният път на София, което дава възможност за бърз достъп до всички точки на столицата, а също така и до цялата страна.

Логистичната компания обслужва почти всички индустрии и отрасли, сред които хранителна и текстилна , производство и други. За клиентите си предлага внос, износ, складиране и вътрешна дистрибуция. „Справяли сме се успешно с големи промоционални корпоративни кампании, които изискват внимание към детайла и концентрация на повече ресурс. Гъвкави сме и можем да отговорим адекватно и своевременно на всяко клиентско запитване, защото сме наясно, че бизнесът е изключително динамичен и променлив“, коментира Боян Боянов.

 

Гопет Транс е също така надежден доставчик на транспортни и логистични услуги за малките и средни предприятия, предлагайки широк спектър от услуги. „Основното предимство за нашите клиенти от МСП сегмента е, че оперираме като One Stop Shop – един партньор за всички логистични процеси,  експертни и гъвкави екипи, индивидуални  ИТ решения, които ускоряват бизнеса, пълна проследяемост на процесите и стоките в реално време“, коментира експертът.

 

Компаният предлага и пълен набор от транспортни решения – сухопътен, морски, въздушен и интермодален до и от Европа, а един от най-новите успешни проекти на компанията е развитието на контейнерни превози по море от Китай и Далечния изток. Обслужва над 30 клиента в областта на 3PL логистиката и има изградени партньорски взаимоотношения с местни компании в редица държави, както и собствени складови бази в Гърция и Румъния.

 

„Опазването на околната среда винаги е бил един от нашите приоритети – коментира Боян Боянов. – Развитието на интермодалния транспорт беше сериозна стъпка в тази насока – качването на транспортни единици на влакове значително намалява вредните емисии и заедно с това облекчава трафика по пътните артерии.“

 

„Логистиката има своята важна роля във всички процеси, случващи се в една пазарна икономика, включително бързото развитие на електронната търговия, каквото наблюдаваме сега, или директните продажби, които очаквам да имат ръст след пандемията. Тези услуги винаги ще бъдат нужни и ще се развиват и усъвършенстват“, споделя в заключение експертът.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *