Какво ще се случва с пакета мобилност след влизането му в сила на 20.08.2020

Този четвъртък, 20 август, основните мерки, включени в пакета за мобилност, свързани с времето за шофиране и почивка и използването на тахографа, влязоха в сила. В Евпропа повече от половината нарушения в автомобилния транспорт се дължат на неспазване на регламента за времето за шофиране и почивка и неправилно използване на тахографа.

От официалния вестник на Европейския съюз на 31 юли различните правни регламенти бяха окончателно публикувани, включително така наречения пакет за мобилност, по-специално директивата за движението на водачите, регламента за достъп до транспортния пазар и наредбата за времето за шофиране и почивка.

От този четвъртък, 20 август, ще се прилагат одобрените модификации във връзка с времето за шофиране и почивка. Що се отнася до новите характеристики, въведени в Директивата за командироването на работници и Регламента за достъп до транспортния пазар, те ще влязат в сила до 2022 г., включително мерки за контрол на компаниите “пощенски кутии” и ограничаване на каботажните превози.

Основни промени по пакета мобилност влизащи в сила от 20.08.2020

По отношение на времето за шофиране и почивка и използването на тахографа, основните нови одобрени функции са следните:

 • 45-минутната почивка може да се направи при движение на превозното средство: предвид различните критерии, които държавите-членки имаха по този въпрос, е изяснено, че изискването водачът да прави почивка от 45 минути на всеки 4,5 часа шофиране на борда на превозното средство с движението на превозното средство в случай на екипно шофиране (двоен екипаж), при условие че водачът, който прави пауза, не се занимава с подпомагане на колегата си.
 • Предоставят се възможности за по-гъвкави седмични почивки при международния транспорт: водачът има право да прави две последователни намалени седмични почивки (тоест най-малко 24 часа), само ако те се извършват извън държавата на установяване и при условие, че на всеки четири последователни седмици, има поне четири седмични почивки, два от тях нормални (тоест най-малко 45 часа). Това намаление на почивката трябва да бъде компенсирано на блок чрез добавяне към следващата нормална седмична почивка. Счита се, че водачът се занимава с международен транспорт, ако започне два последователни намалени седмични почивки извън държавата-членка на установяване на неговата компания и извън мястото на пребиваване шофьора.
 • Забранява се почивката в кабината по време на нормални седмични паузи: тази забрана, вече одобрена от Съда на ЕС, установява неизпълнението на седмичната почивка на борда на превозното средство, при условие че това е нормална седмична почивка ( тоест, по-дълга от 45 часа), като новост се установява, че работодателят задължително трябва да гарантира, че водачът почива извън камиона в подходящо настаняване и поема разходите, които това причинява.
 • Максималният дневен или седмичен лимит на шофиране може да бъде удължен с 1 или 2 часа: така че шофьорите да прекарват повече време у дома, те могат да надхвърлят максималното дневно време за шофиране (9 или 10 часа) и седмично (56 часа) в максимум един час, за да стигне до работното място на работодателя или до местожителството на водача, за да се наслади на седмичната почивка. По същия начин водачът може да надвишава дневното и седмичното време на шофиране с максимум два часа, при условие че прави непрекъсната почивка от тридесет минути непосредствено преди допълнителното шофиране, за да стигне до работното място на работодателя или мястото на пребиваване на водача. за да се насладите на нормален седмичен период на почивка. И в двата случая трябва да продължи да се спазва максималното време за двуседмично шофиране (90 часа).
 • Водачите трябва да се връщат в работния си център или по местоживеене на всеки 3 или 4 седмици: Транспортната компания трябва да организира работата на своите водачи по такъв начин, че във всеки период от четири последователни седмици да могат да се върнат на работното място на работодателя, където водачът обикновено е базиран и в който започва седмичната му почивка, в държавата-членка на установяване на работодателя или се върне в мястото на пребиваване на водача, за да се възползва от поне един нормален период на седмична или седмичен период на над 45 часа. Ако водачът е взел два последователни периода на намалена седмична почивка, транспортната компания трябва да организира работата на водача по такъв начин, че да може да се върне преди началото на нормалния седмичен период на почивка от над 45 часа, който приема като компенсация, т.е. , през третата седмица. Компанията трябва да документира начина, по който спазва това задължение, и да съхранява тази документация в своите помещения, за да я представи по искане на контролните органи. Транспортна компания е длъжна да предостави тази възможност на своите шофьори и да я документира прилежно. Шофьорите от своя страна могат да се откажат от тази привилегия и да се възползват от това време, за да почиват където поискат. Всичко това трябва да бъде документирано за евентуални проверки.

Промени от пакета “мобилност” които ще влезнат в сила в бъдеще

 • Колко дни трябва да се пази регистрацията на тахографа на борда на превозното средство?: Новият регламент разширява периода на проверка на бордовите превозни средства от настоящите 28 дни до 56 дни. Това законово изискване обаче ще влезе в сила до 31 декември 2024 г., така че до тази дата ще продължи да се изисква да носи на борда документите за последните 28 дни, следователно, когато водачът управлява превозно средство, оборудвано с аналогов тахограф, ще бъде задължен да покаже, по искане на контролен агент, както записващите листове (диаграмни дискове) за текущия ден, така и тези, използвани от водача през предходните 28 дни, цифровата карта на тахографа, ако има такава, и всички ръчни записи или отпечатани документи, направени през текущия ден и предходните 28 дни. По същия начин, ако водачът използва превозно средство, оборудвано с цифров тахограф, той трябва да покаже своята карта на водача, както и всеки ръчен запис или отпечатан документ, направен през текущия ден и предходните 28 дни, както и тахографските листове, съответстващи на същия период по делото. че през този период е управлявал превозно средство, оборудвано с аналогов тахограф.
 • Нов интелигентен тахограф от второ поколение: интелигентният тахограф от второ поколение ще позволи да се записва мястото, където започва ежедневната работа, граничните пунктове, задачите за товарене и разтоварване, натрупания мониторинг на шофирането на всеки три часа и мястото на края на ежедневния работен период. Това устройство ще бъде инсталирано във всички нови транспортни средства, след като Европейската комисия дефинира техническите си спецификации през следващите 12 месеца.
 • Замяна на настоящи тахографски устройства: Европейският регламент установява преходен период за подмяна на превозни средства, които са оборудвани с тахографи от предишно поколение, само ако извършват международен транспорт. Така превозните средства, които имат инсталиран неинтелигентен аналогов или цифров тахограф, тоест преди 15 юни 2019 г., ще имат задължението да инсталират интелигентен тахограф от второ поколение преди декември 2024 г. И превозните средства, които имат инсталиран тахограф  от първо поколение трябва да го заменят със такъв от второ поколение преди август 2025 г.
 • Задължителен тахограф за леки превозни средства над 2,5 тона: леки превозни средства между 2,5 и 3,5 тона, които в момента са освободени от устройство за тахограф, трябва да бъдат монтирани преди юли 2026 г., ако извършват международен транспорт, въпреки че България би могла да оцени възможността да го разшири и до националния транспорт и у нас.
 • Задължение за запис в тахографа всеки път, когато се пресича граница: това задължение ще се изисква от 2 февруари 2022 г. В случай, че устройството на тахографа не го записва автоматично, водачът трябва да го направи ръчно в началото на първата спирка на водача възможно най-близо до границата на новата държава-членка, в която е влязъл. Ако превозното средство е във влак или ферибот, такъв вход ще бъде направен на гарата или пристанището на пристигане.

One thought on “Какво ще се случва с пакета мобилност след влизането му в сила на 20.08.2020

 1. Боклуци сте те ни крадът на паркингите вие на хотел да ходим

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *