post

Европейски експерти ще помагат на България за изграждането на умни железопътни мрежи. За целта като консултанти на Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) ще наеме като консултанти специалисти от Европейската инвестиционна банка. На днешното си заседание Министерски съвет одобри проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между НКЖИ и ЕЦБ.

Целта на документа е да бъде предоставена експертна помощ на НКЖИ при реализацията на железопътни проекти, изпълнявани по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”. Компанията изпълнява редица проекти, свързани с внедряване на интелигентни транспортни системи и за тази цел е необходимо използване на външна експертиза от висококвалифицирани международни консултанти. За консултантските услуги обаче няма да се харчат пари на данъкоплатците. Те ще бъдат изцяло финансирани от перото за техническата помощ по европрограмата.

трей майстер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *