Актуална информация за промените в ограниченията за шофиране в Европа поради COVID-19

Изключения за времената за шофиране и почивка в Европа поради COVID-19.

В тази статия ще ви представим актуална информация за промените въведени в Европейските държави във връзка с времената за шофиране и почивка.

В списъка са посочени членовете от Регламент 561/2006, които са отменени. Всяка държава членка е прави промени сама за себе си. За това ви препоръчваме внимателно да проверите списъка за всяка държава, която ви предстои да посетите и да се съобразявате с най-рестриктивните мерки.

Важно е да се отбележи, че тези изключения за шофиране и почивка са както за национален, така и за международен транспорт, освен ако не е посочено друго. Промените са били съобщени на Европейската комисия от всяка от страните, така че няма санкция в друга държава, осъществяваща международен транспорт, за това, че са приели някое от тези изключения в разрешените страни.

Всички органи трябва да са запознати с изключенията, прилагани във всяка страна към 561/2006.

Членове на Регламент 561/2006, отменен от държавите,

Въпреки че това са членове, които до голяма степен са били освободени от спазването, трябва да се обърне внимание за точното решението на всяка държава, тъй като решенията на всяка страна има особености:

Член 6

6.1. Дневното време на шофиране не трябва да надвишава девет часа.

Ежедневното време за шофиране обаче може да бъде удължено до максимум 10 часа, не повече от два пъти през седмицата.

Има държави като Испания, които просто са декларирали изключение от този член, така че могат да се провеждат периоди, надвишаващи 9 и 10 часа часа, без да се уточнява колко периоди могат да бъдат направени. В Испания почивките на всеки 4,5 часа трябва да се спазват съответно; седмично 56-часово шофиране и двуседмично 90-часово шофиране. В други страни е ясно, че е позволено да се шофира по максимум 11 часа на ден вместо 9-те регулаторни.

6.2. Седмичното време на шофиране не трябва да надвишава 56 часа и не означава, че е превишено максималното седмично работно време, определено в Директива 2002/15 / ЕО.

6.3. Общото натрупано време за шофиране за две последователни седмици не трябва  да надвишава 90 часа.

Има няколко държави, които позволяват да се удължава седмичното шофиране над 56 часа (до 60 часа) и шофирането на две седмици над 90 часа (до 96 или 112 часа). 

Член 7

След период на шофиране от четири часа и половина, водачът трябва да направи непрекъсната почивка от поне 45 минути.

Тази почивка може да бъде заменена с почивка от най-малко 15 минути, последвана от почивка от поне 30 минути, прекъсната с периода на шофиране, така че да се спазват разпоредбите на първия параграф.

Има много държави, които позволяват периоди на шофиране от 5,5 часа, преди да направите почивката от 45 минути.

Член 8

8.1. Водачите трябва да вземат дневни и седмични периоди на почивка.

Много държави са намалили задължителните дневни периоди за почивка от 11 регулаторни часа на 9 часа. Без да се налага да компенсирате. 

8.6. В продължение на две последователни седмици водачът ще трябва да вземе поне:

– два нормални седмични почивки, или

– нормален седмичен период на почивка и намален седмичен период на почивка с най-малко 24 часа; обаче намалението ще бъде компенсирано с еквивалентна почивка, взета на веднъж преди края на третата седмица, следваща въпросната седмица.

По отношение на седмичната почивка има почти толкова различни изключения, колкото страните. От испанския случай, който остави този член без промяна, до случаи при които може да се проведат седем, осем или каквито и да е периоди, преди да се вземе седмична почивка. 

Пълна таблица

Тук можете да намерите имате таблицата на Комисията (на английски език) с изключенията за времето за шофиране и почивка в страната, която се актуализира ежедневно.

One thought on “Актуална информация за промените в ограниченията за шофиране в Европа поради COVID-19

  1. И кво стана сега че този регламент не е за всяка държава а кой както си го реши и после така и с глобите шофьорите ще ги плащат, този който е написал този закон не е виждал камион, граници, паркинги и си нямам от представа от движението на камиона и стоката от точка до точка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *