Испания, Италия и Австрия временно отменят ограниченията за шофиране

Без краен срок

С оглед на световната криза предизвикана от коронавируса, европейските държави предприемат мерки за улесняване на транзита на техните камиони по пътищата, като се има предвид значението на автомобилния транспорт за обществото при разпределението на стоките, и най-вече на доставките на храна.

Испания, Италия и Австрия са премахнаха през последните дни ограниченията за камиони, свързани с времето за шофиране и почивка.

Испания

В събота, 14 март 2020 г., Министерството на транспорта на Испания публикува Резолюция на Главна дирекция за сухопътен транспорт, която временно отменя спазването на разпоредбите за времето за шофиране и почивка за шофьори, превозващи стоки и пътници в областите, обявени за засегнати от коронавирус.

В Резолюцията,  може да се прочете, че: “Ефектите, причинени от разпространението на коронавирус (COVID-19), представляват изключителни обстоятелства, които оказват влияние върху мобилността и транспорта.”

Освен това трябва да се вземе предвид необходимостта от осигуряване на автомобилен превоз на пътници и товари поради неговото въздействие върху всички икономически дейности и особено в този контекст, при които е от съществено значение е да се гарантира доставката.

При тези изключителни обстоятелства се налага преразглеждане на условията на шофиране, с цел да се намали риска за здравето, като същевременно се улесни транспортирането. Тази ситуация се счита за спешен случай на посочените в член 14, параграф 2 от Регламент № 561/2006 на ЕС и по силата на правомощията, предоставени на държавите-членки от същия този член.”

Италия

Най-засегнатата държава в ЕС, премахна ограниченията до 25 март за вътрешния трафик и без краен срок за международния транспорт.

Австрия

В случая на Австрия за сега отпадат само ограниченията свързани с почивните дни  (от 15:00 ч. В събота до 10:00 ч. В неделя) до 29 март включително.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *