Хидрокинетичната енергия от течаща вода може да зарежда е-колите

Естествената хидрокинетична енергия на течащата вода може да бъде впрегната за генериране на чиста енергия за зареждане на електрически превозни средства – това предвижда проектът „lif-E-Buoy“, съсредоточен върху това да даде на изследователите шанс да проучат осъществимостта на производството на първите „станции за зареждане на електрически превозни средства, задвижвани с водноелектрическа енstrергия“. Проектът се реализира с подкрепата на ЕС, пише greentech.

„lif-E-Buoy“ разчита на постоянния поток вода на малки водни басейни за нощното зареждане на електромобили. Технологията е особено привлекателна за домакинствата без зарядно устройство за електромобил в гаража си. Наред с това обаче технологията може да бъде подобрена, за да отговаря на изискванията за повече и по-бързо зареждане за таксита и автобусни автопаркове. Развитието на технологията може да се окаже неразделна част от плановете за мобилност в интелигентните градове, смятат изследователите.

Разположена срещу посоката на движение на водата, точно над дъното на речното корито, „lif-E-Buoy“ работи подобно на съществуващите хидрогенератори, но с дизайн, който й дава известни предимства.

Съществуващите турбини имат големи диаметри на ротора и къси тела. Това означава, че те трябва да бъдат поставени в дълбоки води. „При нашия генератор роторният преобразувател на движението има специална система от витла, подредена в конусовидна форма, което намалява диаметъра и удължава формата,“ обяснява координаторът на проекта г-н Вилмос Вилиситс. „Това позволява преобразуване без загуба на въртящ момент, което прави турбината използваема в по-плитки води“. Така в крайна сметка lif-E-Buoy може да се инсталира в речни корита с ширина 20 метра и дълбочина на водата 4 метра.

Генераторът, според описанието на проекта, не страда от проблеми с износване, свързани с механичното триене, тъй като използва така наречената жалузна система за прехвърляне на енергията. Вградените лагери без триене предлагат по-дълъг живот на частите, намалявайки разходите.

„lif-E-Buoy“ бива фиксиран към стабилизираща структура, но вградената в него „автоматична плаваемост“ позволява да се движи при по-силни течения. Течащата вода генерира въртящ момент у ротора, който задвижва електрическия генератор, а генерираната електроенергия се транспортира по кабел до речния бряг, за да бъде подадена към местната електрическа мрежа. Благодарение на минималните изисквания към инфраструктурата, устройството може да бъде инсталирано с помощта на кран и може лесно и икономично да бъде премествано или ремонтирано. Това също намалява въздействието върху околната екосистема.

Сред задачите за устойчивото развитие в ЕС до 2050 г. са заложени намаляването на задръстванията и редуцирането на вредните емисии от транспорта. Това изисква постепенното извеждане от употреба на превозните средства с двигатели с вътрешно горене. С разпространението на електрическите превозни средства се надига и предизвикателството на чистото производство на електроенергия за захранването на електромобилите. Именно тук може да бъде полезен „lif-E-Buoy“. Той може да се окаже ценен източник на електрозахранване на бъдещите автопаркове, осигурявайки преход от изкопаемите горива към чистото електричество, без да се жертва ефективността, казва Вилиситс.

рента кар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *