Становище относно предложенията за промяна на ЗДвП на МТИТ

Българската Асоциация за Електромобилност подкрепя усилията на държавата за създаване на ясна регулаторна рамка в областта на електрическите тротинетки и останалите персонални превозни средства. Същевременно сме притеснени, че някой от текстовете на предложения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата силно застрашават навлизането и развитието на този екологичен и достъпен за българския гражданин транспорт и дори биха застрашили сигурността на водачите.

 

БАЕМ се обявява за създаване на правила които не ограничават, а насърчават ползването на алтернативен транспорт в градовете. Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението. От самото си създаване БАЕМ призовава за ясна регулаторна рамка и е в постоянен контакт с институциите за постигане на тази цел.

 

В тази връзка предлагаме следните промени:

 

 1. Отпадане на чл. 80 т. 3 – „да ползва каска“.

Мотиви: Използването на каска доказано не гарантира безопасността на водача на индивидуално електрическо превозно средство. В първата година след приемането на такова задължение в страни като Австралия се наблюдава спад с 20% от общото потребление на велосипеди, а втората година с още 20%. Същевременно в страни като Холандия, където няма такова задължение има най-ниска смъртност на колоездачи въпреки изключително големия брой велосипеди и електрически тротинетки.

 

Същевременно БАЕМ насърчава водачите и фирмите, отдаващи тротинетки под наем, да използват каски, развиваме активна информационна кампания в тази област и планираме обучения за безопасност. Създаването на култура на безопасност е дългосрочен процес и трябва да се работи активност в тази област с подрастващите, включително в училищата.

 

 1. Промяна на Чл. 80а. (2) т. 1 „да се движи по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 км/ч“ и т. 2 „да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура“, така че текстът да е по-ясен за водачи на тротинетки, които нямат свидетелство за управление на МПС.

 

 1. Отпадане на Чл. 80а. (2) т. 4 „да се движи по улици, обозначени с пътен знак  Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;“

Мотиви: В момента велосипедната инфраструктура е силно недостатъчна. Приемането на тази промяна силно ще ограничи местата, където може да се използва едно индивидуално електрическо превозно средство и преминаването през например централната градска част на София ще е силно затруднено.

 

 1. Отпадане на възможността всяка община да може да определя максимално допустим брой индивидуални електрически превозни средства отдавани под наем в точка 12.

Мотиви: Подобно ограничение е прецедент и ограничава използването на екологичен транспорт. То противоречи на пазарните принципи. Ако има търсене на по-голям брой електрически тротинетки, то ненужно и необосновано ще ограничи тяхното потребление, а същевременно – ако няма такова търсене, тогава самите фирми не биха поддържали по-голям брой. Ако дадена фирма за споделено използване на електрически тротинетки инвестира в ограничен пазар като България, то ще е само защото хората ги използват. Няма причина да се ограничава екологичния транспорт за сметка на моторните превозни средства. Обръщаме внимание, че това е един нов сегмент, който се развива много динамично, на практика на месечна база и ще е много трудно общините да определят обосновано такава допустима бройка.

 

 1. Добавяне на нова промяна, която да засегне както водачите на електрически тротинетки, така и велосипедистите и шофьорите на моторни превозни средства – забрана за използване на слушалки на двете уши.

Мотиви: Няма как човек, който използва слушалки и не чува какво се случва около него да има адекватни реакции и да участва в движението. Все по-често виждаме хора, които са на косъм от причиняване на пътно транспортно произшествие, именно заради неадекватните си реакции, причинени от използването на слушалки

 

БАЕМ подкрепя баланса между нуждата от регулация и улесняване навлизането на електрическите тротинетки. Ползите от използването на този нов вид екологичен транспорт са много:

 • Електрическите тротинетки допринасят изключително за опазването на околната среда – средно годишно всяка електрическа тротинетка спестява 240 кг CO2 изхвърлени вредни емисии в атмосферата;
 • Внесените в България електрически тротинетки са повече от 7 600, което би означавало годишно спестени повече от 12 000 тона CO2 ;
 • Електрическите тротинетки са много по-безопасни в сравнение с алтернативи като автомобилите и мотоциклетите.
 • Електрическите тротинетки са най-достъпни, икономични и изгодни от финансова гледна точка;
 • Електрическите тротинетки към настоящият момент са най-евтиният моторизиран транспорт в градски условия – 0,30 лева разход за електричество за 100 км пробег или средно 3,60 лева годишен разход на електричество за 1200 км пробег (среден годишен пробег на членовете на асоциацията);
 • Електрическите тротинетки изискват минимални амортизационни разходи, необходим за годишна им поддръжка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *