Наплинк е софтуерът, с който ще покриете изискванията на Наредба 18 на НАП

Наплинк (линк https://naplink.bg/ ) помага на вашата компания да покрие всички изисквания на Наредба Н-18 на НАП. Продуктът е „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) и е особено полезен за онлайн продажби. СУПТО е част от новите задължителни изисквания на НАП и представлява софтуер или модул от софтуер, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

В кои случаи имате нужда от СУПТО?

Ако вашата фирма към момента използва софтуер, чрез който се регистрират всички продажби, извършвани в този обект. В софтуера се въвежда, автоматизирано се обработва и се съхранява в база данни информация за всяка продажба – количество, вид и продажна цена стоките/услугите и се отразява тяхното предоставяне/заплащане. Ако имате плащания, за които имате задължение за издаване на фискален бон, то вие имате нужда от СУПТО, което задължително е регистриран в НАП. Ако вашия софтуер към момента извършва подобна дейност, но е регистриран в НАП вие трябва да го подмените.

Защо НапЛинк (линк https://naplink.bg ) е най-доброто решение за Наредба 18?

НапЛинк цели не просто да покрие изискванията на НАП, но и да помогне на собствениците на фирми да подобрят контрола на продажбите в своята компания. Облачният софтуер ще осигури на вашия бизнес надеждно средство за по-добра конкурентоспособност и растеж в дигиталната икономика.

Започвате веднага

Не е необходимо да внедрявате софтуера, а можете да започнете да го ползвате на момента. Той е направен по изключително интуитивен начин и служите могат да го ползват пълноценно още на първия ден. Може да се ползва от всяко устройство (таблет, телефон, компютър, лаптоп) , което има връзка с интернет.

Надежден и сигурен

Наплинк предоставя надеждна среда за съхраняване на всички данни. Базата данни е криптирана и има редовен backup. Средата е защитена от вируси. Всеки потребител има предварително зададени нива на достъп и може да вижда и променя само това, което е разрешено от ръководството.

Изключително изгоден

Нямате инвестиция за покупка и внедряване. Не е нужно да назначавате ИТ специалисти, които да подържат системата. Не е нужно закупването на сървъри и наемането на мрежови специалисти. Срещу малка месечна такса получавате пълна поддръжка и всичко, което ви е необходимо по новите изисквания на Наредба 18.

Цените на НапЛинк може да откриете тук – https://naplink.bg/Pricing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *