post

Новият регламент за интелигентен цифров тахограф ще влезе в сила в целия Европейски съюз на 15 юни, така че от тази дата всички транспортни средства, както камиони, така и автобуси, които се регистрират трябва да са инсталирали това устройство за контрол.

Новият европейски регламент установява преходен период за сегашните транспортни средства да заменят своите тахографски устройства с новия интелигентен тахограф. В този смисъл, както беше одобрен от Европейския парламент през април, се очаква всички превозни средства, превозващи международен транспорт, да имат новия интелигентен тахограф, инсталиран между 2022 и 2024 г., в зависимост от версията на тахографа, който са инсталирали в момента.

Новия уред ще записва, освен обичайните данни за времената на шофиране и почивка на шофьорите, но и неговото GPS позициониране, което ще се записва на устройството в началото на работния ден, на всеки три часа шофиране и в края на работния ден.

Също така ще дава възможността пътните агенти да установят дистанционна комуникация с транспортното средство, където е оборудвана, като по този начин може да извличат определени данни, без да се налага да спират превозното средство на пътя. Сред данните, които могат да бъдат консултирани дистанционно, са тези, свързани с отказ на сензора, шофиране без карта или поставяне на пауза по време на шофиране, грешка в данните за движението, регистрацията на превозното средство и скоростта, регистрирана от тахографа.

Тази възможност за дистанционно управление от агенти за пътна инспекция обаче няма да бъде ефективна, докато не изминат повече от петнадесет години, въпреки че държавите-членки могат едностранно да намалят този период на влизане в сила.

Съществуващите тахографски карти са напълно съвместими с новия интелигентен цифров тахограф, така че не е Необходимо е да бъдат заменени в случай на закупуване на превозно средство, оборудвано с новото устройство за управление. Картите на сервизите за тахографи обаче, ще трябва да бъдат заменени с нова версия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *