Ограничения за движението на камиони в България – 3 май

Снимка: pxhere.com

Засегнати превозни средства: Всички товарни превозни средства с тегло над 12 т общо натоварено тегло

Забрана: 3 май 2019 г. от 16:00 до 20:00

Ограничението не се прилага за моторни превозни средства, които транспортират нетрайни хранителни продукти и стоки под температура, добитък и опасни товари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *