Ограничения за движението на камиони в България на 29 април

Снимка: pxhere.com

Засегнати превозни средства: Всички товарни превозни средства с тегло над 12 т общо натоварено тегло

Забрана: 29 април 2019 г. от 14:00 часа до 20:00 часа

Ограничението не се прилага за моторни превозни средства, които транспортират нетрайни хранителни продукти и стоки под температура, добитък и опасни товари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *