ИА „Морска администрация“ беше домакин на среща по проект за интегрирано наблюдение в Черно море

Институциите, ангажирани с морското наблюдение на Черно море имат реална необходимост от развитие на единна среда за обмен на данни. Това може да бъде постигнато, чрез включването на страната в обща европейска среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment). Това бе обсъдено по време на днешната среща във Варна за отчитане на напредъка по проект „Интегрирано българско морско наблюдение (InBulMarS)”.

Срещата е организирана от водещия партньор по проекта Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а участие в нея взеха още представители на партньорите по проекта ГД „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Изпълнителите отчетоха финансовите резултати до момента и представиха дейностите, които предстои да бъдат извършени до края на отчетния период. Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде изготвено проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение.

Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като сумата на безвъзмездната помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство е 191 056 евро. Продължителността на проекта е две години, като срокът за приключване на изпълнението на предвидени дейности е 31 декември 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *