Два големи автобусни превозвачи се сливат

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е постъпило уведомление, че компанията  „Транспект“ АД  иска да придобие  едноличен контрол върху „Юнион Ивкони“ ООД и „Груп Плюс“ ООД. Транспект е новоучредено дружество и към момента не е извършвало търговска дейност.

Юнион Ивкони е транспортно-туристическо дружество, специализирано в извършване на автобусен транспорт на пътници в страната и чужбина, както и в областта на туристическите услуги.

Груп Плюс е транспортно дружество, чиято основна дейност е съсредоточена върху вътрешен и международен пътнически автобусен транспорт.

Сделките се отнасят до пазара на обществен автобусен превоз на пътници.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *