post

Агенция “Пътна инфраструктура” стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години. Както и досега обществените поръчки са по райони – Северозападен, Северен централен район, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Общата им индикативна стойност е над 427 млн. лв.

За Северозападен район обществената поръчка е в пет обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 – ОПУ Видин, с прогнозна стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608,040 км;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Враца, с прогнозна стойност 19 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 646,050 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Монтана, с прогнозна стойност 16 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 622,626 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ Ловеч, с прогнозна стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 732,174 км;

-Обособена позиция № 5 – ОПУ Плевен, с прогнозна стойност 18 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 793,736 км. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 86 800 000 лв. без ДДС.

За Северен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 – ОПУ Велико Търново, с прогнозна стойност 23 200 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 963,921 км;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Габрово, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 503,741 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Разград, с прогнозна стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 505,400 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ Русе, с прогнозна стойност 12 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 496,583 км;

-Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра, с прогнозна стойност 13 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 506,075км.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 74 400 000 лв. без ДДС.

За Югоизточен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас, с прогнозна стойност 25 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1121,699 км;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен, с прогнозна стойност 14 000 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 586,302 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора, с прогнозна стойност 20 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 782,664 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, с прогнозна стойност 13 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596,272 км.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 72 900 000 лв. без ДДС.,

За Южен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали, с прогнозна стойност 15 500 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649.047 км;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик, с прогнозна стойност 15 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 666.952 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив, с прогнозна стойност 23 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 918.793 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян, с прогнозна стойност 18 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 538.842 км;

-Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково, с прогнозна стойност 22 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011.107 е км.

Общата индикативна стойност на обществената поръчка е 94 700 000 лв. без ДДС.

За Югозападен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

-Обособена позиция №1 – ОПУ Благоевград, с прогнозна стойност 19 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 680 км ;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил, с прогнозна стойност 18 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 619.423 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 529.822 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ София, с прогнозна стойност 47 900 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1349.810 км

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 98 600 000 лв. без ДДС.

На 28 май т. г. беше стартирана обществената поръчка за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточен район. Тя е в 4 обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна, с прогнозна стойност 11 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 647,014 км.;

-Обособена позиция № 2 – ОПУ Добрич, с прогнозна стойност 14 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;

-Обособена позиция № 3 – ОПУ Търговище с прогнозна стойност 10 200 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 523,3 км;

-Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен с прогнозна стойност 11 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 575,244 км.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 48 100 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 60 месеца. Офертите на кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Северен централен, Северозападен и Югозападен район се подават до 17:30 ч. на 23 юли 2018 г. За Южен централен, Югоизточен и Североизточен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 26 юли 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *