Turkish Airlines обяви резултатите си за април

Turkish Airlines постигна изключителни резултати през 2017 г., като продължава своята дейност със същия успех и през 2018 г. След силното първо тримесечие, април е поредният месец, в който авиокомпанията отчете високи постижения.
Резултати за месец април 2018 г.:

• След двуцифрения ръст в пътуващите с авиокомпанията през първите три месеца на 2018 г., общият брой на превозените пътници се е повишил с 15%, достигайки 6.4 милиона през април. В резултат, Turkish Airlines отчете рекордно висок за периода коефициент на затоварване (процентът от седалковия капацитет, който е фактически продаден и използван) – 83.2%.

• Общият коефициент на затоварване се е повишил с 4.1 пункта, при ръст 6.1% в броя налични места на база километри. От своя страна международният коефициент на затоварване е нараснал с 4.2 пункта, достигайки 82.6%, а вътрешният – 87.1%.

• Двуцифреният ръст в търсенето (приходи на километър) е продължил и през април, като е отчетено повишение с 12%.

• Изключвайки транзитните пътници, броят на международните такива се е увеличил с 30%, което е важен показател за интереса към Турция като дестинация.

• През април превозът на товари / поща се е покачил с 18% спрямо същия период през 2017 г. Основен принос за това имат Северна Америка – с 27% увеличение, Близкият Изток, Африка и вътрешните линии – с 26% увеличение, и Европа – с 19% увеличение.

• Ръст в коефициента на затоварване за април е отчетен във всички региони. Видимо повишение сред останалите региони се забелязва при Африка, Северна Америка и Европа съответно с 6, 6 и 5 пункта.

Резултати от трафика за периода януари – април 2018 г.:

• За периода януари – април е отчетен ръст както в търсенето (21%), така и в общия брой пътници, пътували с Turkish Airlines (24%), спрямо същия промеждутък през 2017 г. Като резултат, общият брой на възползвалите се от услугите на авиокомпанията е достигнал 23 милиона.

• Общият коефициент на затоварване се е повишил с 5.8 пункта, достигайки 81.2%. Международният коефициент на затоварване е нараснал с 6 пункта, достигайки 81%, а вътрешният – с приблизително 4 пункта до 86%.

• Превозът на товари / поща се е повишил с 32% до общо 425 тона, благодарение на високия ръст, отчетен през месец април 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *