post

Eвропейската комисия подкрепя програмата за модернизация на железопътната мрежа в Румъния на стойност 1,13 млрд. евро до 2020 г., според Румънската железопътна компания CFR.

ЕК одобри седем искания за финансиране от C.F.R. в рамките на програмата за развитие на транспорта „Програма за свързаност на Европа“ 2014-2020 г.

Един от най-важните проекти ще е железопътната връзка Брашов-Сигисоара, за която ЖП операторът получи два финансови гранта в размер на 1,11 млрд. евро. Това е част от транспортния коридор „Рейн-Дунав“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *