post

Времената на непрестанни подобрения в областта на техниката, дават толкова много възможности и то с всяка изминала година, че вече е трудно да избираме между всички тях. Но, ако имаме желание да намерим оптимални варианти за отоплителни и охлаждащи уреди, е добре да преценим някои фактори, като пространството, в което ще бъдат инсталирани. Колко е голяма площта, като и обемът и дали геометрията е специфична и с повече чупки, са все важни въпроси, които е добре да се преценят. Също така, важно е дали изолацията е добра, за да се избере мощността на климатика, като винаги е по-добре да се помисли по въпроса с подобряване на условията, тъй като в противен случай климатикът ще работи по-трудно и съответно ще изразходва повече. Съществуващите вече енергоефективни модели климатици за отопление и охлаждане, дават в пъти по-добра възвращаемост на инвестициите, отколкото по-ниските класове. Повече информация в отопление и охлаждане в klimashop.bg. За сравнение, един високоефективен климатик, при една добра експлоатация, работи средно между 10 и 13 години, от които възвращаемостта на спестената електроенергия се равнява на между 2 и 3 години.

Какви съвети за ефективно отопление и охлаждане с климатици, можем да научим? Според най-граничните температури, каквито са през зимата или лятото, специалистите дават идеи за това как да намалим натоварването на уредите, като спомогнем за тяхната оптимална работа. За охлаждане, през лятото, при високи температури навън, е добре да не прекаляваме с отварянето на вратите и прозорците, дори е за предпочитане, ако оставим освежаването за през нощта. За да намалим допълнително температурата в помещението, е добре да инсталираме плътни завеси, които намаляват възможността на горещите слънчеви лъчи да затоплят помещението през стъклата на прозорците. Освен това, не бива да засилваме изведнъж климатика, настройвайки го на драстични разлики между температурата вътре и навън, тъй като по този начин уредът се товари. Изобщо разликите в температурите през лятото е добре да не бъдат повече от 10 или 12°, или средната температура, зададена на климатика да е около 24°.

За през зимата, климатиците работят най-добре, когато не се спират, като по този начин и разходите са по-малко, тъй като усилията отиват единствено за поддържане на температурата. Какво се случва, ако всеки ден се включва и изключва климатикът? Ако сутрин климатикът се изключва, то през целия ден помещението се охлажда и събраната топлина, генерирана през нощта от уреда, затоплила цялото пространство, включително и стените, ще трябва отново да се добива, когато се включи отново. Това означава максимална мощност за начало, което значи и повече ресурси, а освен това съществува риск и от замръзване на външното тяло. При ниски температури и при по-голяма влажност на въздуха, автоматично се включва режимът на размразяване, който е нужен на външното тяло да се освободи от пречещите заледявания и скреж. В тези моменти не е добре да се изключва уредът, за да може да довърши процедурата. С други думи, при добро съчетание между добър модел от висок клас и правилна поддръжка и експлоатация, резултатите за оптимално отопление и охлаждане с климатици са осезаеми, както за комфорта, така и за дълготрайността на устройството. Всичко зависи от правилния избор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *