post

Правителството намали таксата за прелитане през въздушното пространство на България от 26,97 евро на 26,72 евро. Промени има и при лихвения процент за закъснели плащания, който от 9,88% се намалява на 9,74 %. В сила е и нова, по-ниска, осреднена таксова единица за зоните и районите на летище “София”, която от 396,46 лв. е понижена на 324,36 лв.

Няма промяна в осреднената таксова единица на останалите международни летища – в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Измененията влизат в сила със задна дата от 1 януари 2018 г. Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване, Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията, като се определят в зависимост от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *