Aвтомобилната индустрия в България очакват ръст на приходите

Автомобилните компании, функциониращи на територията на страната, които произвеждат компоненти и части за добре познати на автомобилния пазар международни брандове са приблизително 130. Те са предимно първо, второ и трето ниво доставчици, чиято дейност не е единствено обвързана с автомобилната индустрия. Сред тях са компании, чийто основен предмет на дейност е свързан единствено с автомобилната индустрия, както и такива, които произвеждат и за други индустрии. Това става ясно от представеното за втора поредна година проучване на развитието на автомобилната индустрия в България от Colliers International, Аутомотив Клъстер България и PwC, пише infostock.bg.

Продукцията, която се създава в България, е предназначена за водещи брандове в сектора на автомобилостроенето, като “Аudi”, “Mercedes-Benz”, “BMW”, “Mini Cooper”, “Porsche”, “Bentley”, “Lamborghini”, Ford”, “Nissan”, “Seat”, “Alfa Romeo”, “Volkswagen”, “Volvo”, “Renault”, “Mitsubishi”, “Skoda”, “Fiat”, включително и за “Tesla”. Интересен факт е, че над 90% от сензорите на въздушните възглавници в европейските автомобили са произведени в България. В автомобилната индустрия в страната са заети повече от 37,000 служители, които през 2016 г. са създали над 4% от БВП на България.

Компаниите от сектора предпочитат като локации районите около София, Перник, Враца, Мездра, Пловдив. Големи производства са разположени и в района на градовете Сливен, Ямбол, Кърджали, Търговище и Русе. Области с потенциал са Видин, както и Стара Загора, където вече се работи по обособяването на Индустриална зона „Загоре”.

Участниците в проучването на Colliers International, Аутомотив Клъстер България и PwC посочват като основни предимства на България стратегическото географско разположение и близост до клиенти и производители, членството ни в ЕС, данъчните облекчения при развиване на дейност в общини с висок коефициент на безработица, ниските данъци, такси, разходи за труд, недвижими имоти, електричество, наличието на валутен борд, както и многообразието от специализирани училища и технически университети. България се характеризира с една от най-ниските плоски данъчни ставки в ЕС от 10%. Тя се прилага, както по отношение на корпоративни печалби, така и по отношение на личните доходи. За сравнение, приложимата корпоративна данъчна ставка в Румъния е 16%, в Полша – 19%, а в Словакия – 21%. Главните предизвикателства пред автомобилната индустрия, според респондентите, са бюрокрацията, инфраструктурата, правната система и дисбалансът между търсене и предлагане на пазара на труда.

Прогнозите на представителите на автомобилната индустрия в страната са по-позитивни, сами по себе си, както и в сравнение с предходното проучване, проведено през 2016 г. 70% от компаниите предвиждат ръст на приходите, докато през 2016 г. 64% са били положително настроени по отношение на очакванията си в тази насока. 55% планират да наемат още служители, а при предходното проучване 41% са дали подобен отговор. 85% от компаниите имат намерение да разраснат дейността си в страната, докато през 2016 г. те са били 65%. Компаниите в сектора планират разработване и внедряване на нови проекти и продукти, свързани с  технологични иновации и смятат да увеличат и инвестициите си в недвижими имоти и оборудване.

Сред препоръките на компаниите от автомобилния сектор, участвали в проучването на Colliers International, Аутомотив Клъстер България и PwC, са оптимизиране на нормативната среда, за да се улесни работата на бизнеса и да се привличат по-лесно инвеститори, отворена комуникация в бизнес средите – обмяна на добри практики и идеи в рамките на различни организации и форуми, облекчаване на  административната тежест за бизнеса и развитие на инфраструктурата, привеждане на образователната система в синхрон с потребностите на бизнеса и по-висока степен на интеграция на дуалното обучение към традиционното.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *