post

Когато дълги години упражнявате една професия, възможно е да останете с впечатлението, че тя няма какво повече да ви предложи. Това обаче съвсем не е така и доказателство за тези думи може да откриете по време на участието си в организираната Тренировъчна школа складово стопанство от supplychain.bg. Ето и кои са едни от основните причини да се запишете за нея.

На първо място поставяме важността на складовото стопанство за целия производствен процес. На теория, всеки работещ в тази сфера на дейност, знае, че складовото стопанство има две роли – пасивна и активна. Начинът, по който ще се случват процесите и при двете обаче, както и до каква степен са организирани задълженията в сектора – зависи от хората, работещи в него. По пътя на логиката би следвало, след като постоянно се въвеждат нововъведения под формата на складови програми, начини за следене на наличностите и липсите, софтуери за оптимизацията на складовите операции – то и персоналът, част от складовото стопанство, трябва да се сдобива с нови компетенции. Именно такава възможност ви предлага и въпросната Тренировъчна школа складово стопанство.

От друга страна, нейната специфика се корени в това, че по време на занятията присъстващите имат възможност на натрупат нови практически знания, които да приложат на работното си място. Тук става дума обаче не толкова за работа с програми, въпреки, че това също е заложено в плана на обучението – а по-скоро за разиграването на различни казуси от работната среда.

И не на последно място, една от причините да се запишете в тренировъчната школа по складово стопанство бива възможността да използвате лекциите за навременна консултация относно всичко, което все още ви е неясно или ви вълнува в професионалната сфера.

За по-лесното възприемане на голямата по обем информация организаторите на бизнес обучението са разделили занятията на модули. Как да се запишете, за който и да било от тях може да разберете още сега на supplychain.bg, където ви очаква и по-подробна информация за тази Тренировъчна школа складово стопанство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *