post

471.5 млн. евро от Кохезионния фонд са инвестирани в развитието на железопътната отсечка между градовете Елин Пелин и Костенец. Този участък е част от високоскоростната железопътна линия между двата най-големи български града София и Пловдив от коридора Изток/Източно Средиземноморие на трансевропейската транспортна мрежа на ЕС (TEN-T), съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

Този коридор преминава през осем страни от ЕС – от Берлин до Атина, като създава важни железопътни връзки в страните от Централна и Южна Европа. Това означава по-плавно пътуване и обмен за България и нейните съседи.

По този повод комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: “Безпроблемните железопътни връзки за пътници и товари ще стимулират регионалното развитие в България и допринасят за изграждането на конкурентна и нисковъглеродна икономика за следващите поколения. Радвам се, че европейският Кохезионен фонд помага за това.”

Досега са инвестирани над 100 млн. евро от Кохезионния фонд в линията София-Пловдив в периода 2007-2013 г. за изграждането на отсечката между градовете Септември и Пловдив. Отсечката Костенец-Септември в момента се финансира със 151,5 млн. евро по линия на Механизма за свързване на Европа (CEF). След приключване на строителните работи по линията София-Пловдив, пътниците ще могат да пътуват между двата града за по-малко от 80 минути при скорости до 160 км/ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *