post

София ще получи още 220 от досегашните електронни табла по спирките на градския транспорт на по-висока от досегашната им цена, след като вторият участник в обществената поръчка е санкциониран по странни критерии. Това става ясно от документацията за търга в регистъра на обществените поръчки, съобщава Дневник.

Консорциумът “Проджект Новатроник София” ще достави 220 електронни информационни табла на единична цена 4450 лв за брой. В обединението влизат създадената няколко месеца преди началото на търга видинска фирма “Софтскрипт” ЕООД и сръбската “Новатроник”.

Доставката ще струва общо 979 хил. лв., или с 21 хил. лв. по-малко от прогнозираната от Столичната община цена. Испанската компания “Етралукс” е предложила 3733 лв. единична цена за табло, или общо спестяване от 179 хил. лв., но е класирана на второ място.

Третият участник – турската “Асис Електроник Ве Билишим Системлери А.С.”, е отстранен още след отварянето на документите в търга, защото не е предоставил допълнително поисканата от комисията информация.

В документацията личат няколко странни аргумента “Етралукс” да изгубят състезанието. Испанската компания е предложила табла, които изговарят информацията за превозните средства и интервала на преминаване чрез технологията Text-to-Speech (автоматично изговаряне на текст – бел. авт.). Според комисията обаче по-новата и автоматизирана технология не е достатъчно “продуктивна” в сравнение със записания човешки глас.

“Използваният подход предполага разходи за настройка на изговарянето на специфични за изговаряне дестинации, имена на улици, крайни станции и др. Създават се предпоставки за неточност при изговарянето на изписаното върху дисплея съобщение в сравнение с други подходи (по-продуктивни и предполагащо по-ниски разходи) като предварително дефинирани и записани съобщения”, се казва в доклада на комисията. Друг проблем е, че “Етралукс” предлага електронните табла да имат фундамент. Това е в разрез с изискването “таблото да заема минимална площ от тротоарната настилка”.

Фирмата е критикувана и за това, че предложените дисплеи “могат да работят при околна температура в границата от -10 градуса до +40 градуса и без захранване от електрическата мрежа”. В анализа на документите на победителя “Проджект Новатроник София” обаче изобщо не се говори за температурите, при които работят предложените устройства.

По време на цялата процедура комисията няма и никакви въпроси и забележки към новосъздадената видинска фирма и сръбския й партньор. Предимства на офертата на “Проджект Новатроник София” са, че “идейният проект е подписан от петима души” с доказана квалификация, както и че е приложен график за организация на работата. “Предложението се уповава на вече доказани във времето технологии”, също е заключила отговорната комисия, вероятно имайки предвид вече монтираните електронни табла в София.

Предложените от двете компании цени са с тежест 40% в крайното оценяване, техническите оферти – също 40%, а останалите 20% са оценка за предложения гаранционен срок. “Етралукс” са санкционирани за техническото си предложение и губят поръчката въпреки по-ниската предложена цена.

Това е третата поръчка за оборудване на спирките с електронни табла в последните четири години. Консорциумът “Информационни транспортни системи 2013” спечели първия търг за 600 табла в началото на 2014 г. с обща цена 1 988 940 лв. без ДДС, или по 3331 лв. на табло. В обединението влизат българската фирма “Системни комуникации” с 95% участие и румънската “Ю Ти Ай груп” с 5% участие. 

Втората поръчка беше за почти същата сума – 1 972 250 лв., но за доставка на по-малък брой табла – 420. Търгът беше спечелен от консорциума “София инфо бордс 2015”, в който влизат българскататфирма “Системни комуникации” и сръбската “Новатроник”. Единичната цена при този търг е 4695 лв. на табло.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *