post

По принцип няма особена разлика в различните видове документи за отпускане на ипотечен кредит и тези за отпускане на потребителски заем. Вижте какви са те, ако сте се решили да използвате услугите на някоя банка към този вид продукт.

На първо място трябва да можете да предоставите доказателство за вашите доходи. Най-често това е трудов договор, който трябва да е от 3 до 6 месеца от настоящия ви работодател.  За чист доход се приема официалния от трудовия договор, но ако имате някакви доходи от наеми, можете да ги включите, ако предоставите декларация от данъчните.  Доходите, които получавате от обезпечение или майчински надбавки, не се взимат като факт от банковите институции.

На второ място поставяме това, че трябва да имате чиста кредитна история. Кредитната история е всичките ви погасени задължения към кредитни институции или погасяването на сегашни заеми. Имайте предвид, че ако сте възстановили просрочено заплащане, кредитната ви история ще се възстанови до 5 години. Също така, можете да поискате информация за нея по образец на БНБ. Ако откриете нередност, трябва да се свържете с конкретната финансова институция и да поискате да нанесе необходимите корекции, така че да се изчисти досието ви.

Третото нещо е вашата възраст. Минималната граница е 21-23 години, като тя зависи от различните банки. Сборът от времето за изплащане на кредита и вашите години не трябва да надвишава пенсионната възраст, която е различна за мъжете и жените.

При ипотечните кредити трябва да предоставите обезпечение чрез имот, като това трябва да бъдете първата ипотека на имота.

Ако нямате чиста кредитна история, то вероятността да ви се отпусне заем е малка. Можете да накарате някой ваш близък да кандидатства вместо вас, но вие ще трябва да плащате вноските по заема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *