Европа иска повече жени в транспорта

жени тир европа

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) публикува в Официалния вестник на Европейския съюз на 28 ми юли 2017, становището на тема „Жените и транспортът – платформа за промяна“, поискано от Европейската комисия.

Предвид ниския процент на заетост на жените в транспортния сектор, който едва достигна 22% през 2013 г., през юли 2015 г. ЕИСК издаде проучвателно становище за „Жените и транспорта“, а през април 2016 г. участва в последващ акт, организиран от Комисията.

Рамона Сандра - тираджийка
Рамона Сандра – тираджийка

Впоследствие се проведоха няколко консултации с групи експерти, на които бяха обсъдени актуалните предизвикателства и възможните препоръки. Представителят на ЕИСК предложи да се въведе „Платформа за промяна“, одобрена от Европейската комисия, като добър начин за насърчаване на конкретни и видими действия в полза на равенството между половете в транспорта.

Сега ЕИСК публикува в становище как трябва да изглежда тази „Платформа за промяна“, за да се справи с неравенството между половете в транспорта, като първоначално дава приоритет на насърчаването на пригодността за заетост на жените в този сектор. Транспортът включва въздушен транспорт, морска навигация, автомобилен и железопътен транспорт и вътрешна навигация, както и съответната логистика.

Рамона Сандра тир
Рамона Сандра

Прозрачност и отчетност

Комитетът ще насърчава целите за прилагане на политиката, които отчитат измерението между половете чрез установяване на ясни цели: определен мандат и обхват, включително показатели, разработени от членовете по време на фазата на прилагане на платформата.

В допълнение, той препоръчва платформата да запази способността си да бъде гъвкава и да може да се адаптира към всички аспекти на сектора и политиките и настоява за прозрачност и отчетност на своите членове и тяхната работа.

От друга страна, той предлага да се създаде уебсайт, който да съдържа списък на членовете и техните дейности и да съдържа база данни от действия, препоръки, мониторинг и оценки, така че други заинтересовани страни да могат да ги възпроизвеждат или събират информация.

ЕИСК припомня, че през октомври заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви, че „тази платформа може да бъде стартирана през втората половина на 2017 г. в съвместен акт на ЕИСК и Комисията“.

Рамона Сандра

Източник – Cadenadesuministro.es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *